สารอาหารฟูคอยแดน (Fucoidan)

 เป็นสารอาหารที่สกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลที่อยู่ใต้ท้องทะเลลึก 


ฟูคอยแดน (Fucoidan) ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้ด้วยกระบวนการทำงานหลายอย่าง ซึ่งมีงานวิจัยต่าง ๆ รองรับ ศึกษาเพิ่มเติมจากข้อมูลด้านล่าง การที่ฟูคอยแดนช่วยสนับสนุนการทำงานของร่างกายหลายกระบวนการ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ฟูคอยแดนมีประสิทธิภาพมากในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด


"ฟูคอยแดน (Fucoidan)" ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด

กระบวนการที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ "ฟูคอยแดน (Fucoidan)" สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้อย่างรวดเร็ว คือ ฟูคอยแดนจะทำหน้าที่ปรับระดับการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดไม่ให้เร็วจนเกินไป ในสภาวะเลือดที่มีระดับน้ำตาลสูง ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูงจนเกินไป


ปกติร่างกายของเราจะสามารถทนทานระดับน้ำตาลในเลือดได้เพียงระดับหนึ่งถ้าสูงเกินกว่าค่าดังกล่าวจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและแผลจะหายช้าลง แต่ "ฟูคอยแดน (Fucoidan)" สามารถช่วยให้ร่างกายมีความทนทานต่อระดับน้ำตาลเพิ่มขึ้น

Refer : งานวิจัยทางการแพทย์ Fucoidan regulate blood glucose homeostasis in C57BL/KSJ m+/+db and C57BL/KSJ db/db mice.


 

"ฟูคอยแดน (Fucoidan)" ฟื้นฟูตับอ่อนทำให้ผลิตอินซูลินได้ดีขึ้น

อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราเกิดจากการรวมตัวของหน่วยเล็ก ๆ ที่เรียกว่าเซล การที่เซลสามารถทำงานได้จะต้องใช้พลังงาน และแหล่งที่มาของพลังงานก็คือ น้ำตาล โดยเซลทุกเซลสามารถเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นพลังงานได้ แต่การที่จะนำน้ำตาลจากกระแสเลือดเข้าไปสู่เซล เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานจำเป็นต้องใช้ ฮอร์โมนอินซูลิน


อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อน มีหน้าที่ในการนำน้ำตาลจากเลือด เข้าไปในเซลของร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากขาดอินซูลินเนื่องจากตับอ่อนเสื่อมสภาพ จึงผลิตอินซูลินได้น้อยลงทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาล ที่อยู่ในกระแสเลือดไปใช้งานได้ระดับน้ำตาลในเลือดจึงสูงขึ้นและเกิดโรคเบาหวาน 
โดยปกติร่างกายมนุษย์เราจะมีกระบวนการซ่อมแซมอวัยวะที่เสื่อมสภาพอยู่แล้ว แต่การที่มีอวัยวะใดในร่างกายเสื่อมลงก็เพราะร่างกายผลิตกระบวนการซ่อมแซมไม่เพียงพอ ที่จะนำมาซ่อมแซมอวัยวะที่เสื่อมสภาพลง


งานวิจัยพบว่า "ฟูคอยแดน  (Fucoidan)"  เป็นสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นในร่างกายสร้าง Stem cell ในร่างกายได้มากขึ้น 
สำหรับคนที่ตับอ่อนเสื่อมสภาพจนผลิตอินซูลินได้น้อยลงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น การได้รับฟูคอยแดนจะทำให้ร่างกายสร้าง Stem cell ได้ดีขึ้น จึงช่วยฟื้นฟูตับอ่อนที่เสื่อมสภาพให้ดีขึ้นและสามารถผลิตอินซูลินได้ตามปกติ ระดับน้ำตาลในเลือดจึงกลับมาอยู่ในระดับปกติ

Refer : งานวิจัยทางการแพทย์ Sulfated glycans induce rapid hematopoietic progenitor cell mobilization: evidence for selectin-dependent and independent mechanisms.


 

ฟูคอยแดน (Fucoidan) ลดภาวะการดื้ออินซูลิน (insulin resistance)

จากเนื้อหาก่อนหน้าได้ทราบแล้วว่า อินซูลินมีหน้าที่นำน้ำตาลเข้าสู่เซลเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานบางรายที่มีระดับน้ำตาลสูงอาจจะไม่ได้เกิดปัญหาจากการขาดอินซูลิน แต่เกิดภาวะการดื้ออินซูลินแทน

ภาวะการดื้ออินซูลินคือการที่เซลของร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาล ให้กลายเป็นพลังงานได้ถึงแม้จะมีอินซูลินเพียงพอก็ตาม เมื่อน้ำตาลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงาน ก็จะตกค้างอยู่ในกระแสเลือดและระดับน้ำตาลในเลือดจะสูง

Refer : งานวิจัยทางการแพทย์ “Insulin resistance is a cellular antioxidant defense mechanism


การที่เซลดื้ออินซูลินเกิดจากอนุมูลอิสระ (Free radical)
ที่มีชื่อว่า Superoxides มากจนเกินไป


โดยปกติแล้วร่างกายของเราจะทำการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) ประเภท Superoxide Dismutase เพื่อลดปริมาณของอนุมูลอิสระประเภท Superoxides ได้อยู่แล้ว แต่ถ้าร่างกายสร้าง Superoxide Dismutase ได้ไม่เพียงพอที่จะขจัด Superoxides ร่างกายก็จะเกิดภาวะการดื้ออินซูลิน 
โดยมีงานวิจัย 2 ฉบับที่ได้ทำการทดสอบและสรุปว่า การที่ร่างกายได้รับ "ฟูคอยแดน (Fucoidan)" จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง Superoxide Dismutase ได้ดีขึ้น ภาวะการดื้ออินซูลินจึงลดลง

Refer : งานวิจัยทางการแพทย์

Protective Effect of Fucoidan against Acetaminophen-Induced Liver Injury

The Effects of Fucoidan on Rat Model of Type 2 Diabetes Mellitus 

Slide9

 


 ถึงแม้ว่าจะมีอาหารเสริมที่มี "ฟูคอยแดน (Fucoidan)" จะมีขายในตลาดต่างประเทศ แต่อยู่ในรูปแบบ เม็ด ผง หรือน้ำ ซึ่งดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดของคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้ในปริมาณที่น้อยมาก

แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณรับประทานอาหารเสริม "ฟูคอยแดน (Fucoidan)" แต่ไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้


ดังนั้นคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง จึงต้องใช้เทคโนโลยีการดูดซึมสารอาหารที่ดีกว่า ซึ่งก็คือฟูคอยแดนที่อยู่ในรูปแบบเจล


สารอาหารรูปแบบเจล ทำให้ผู้รับประทานสามารถดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้เกือบ 100% โดย "ฟูคอยแดน (Fucoidan)" ในรูปแบบเจลก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Agel UMI

คลิ๊กที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูดซึมสารอาหารรูปแบบเจล